PROGRAMA CONVIVENCIA

 

PASSEREL.LES LLATINES -2001-2004-

Producció executiva d’intercanvis artístics en el marc de l’euroregió Pirineus Mediterrània, amb suport del Programa Interreg Sudoe. Concerts i jornades tècniques. 15.500 persones.

 

CONVIVENCIA PASSEPORT PRO -2005-2007-

Programa d’intercanvis i formació entre professionals de la gestió cultural d’ambdues bandes de l’antiga frontera, en el marc de l’euro regió Pirineus Mediterrània, amb el suport d’Interreg Sudoe.450 persones.

 

CONVIVENCIA PIRINEUS MEDITERRÀNIA -2008-2011-

Desenvolupament, d’acord amb la Comunitat de Treball dels Pirineus, d’un servei de formació, informació i consultoria per a creadors, productors i distribuïdors d’arts escèniques, música i dansa, interessats en operar en el territori de l’euro- regió. Gestió d’una plataforma digital de suport a les activitats, convocatòries, cursos de formació profesional i jornades.

 

TROBADA A ANDORRA -2011-

Trobada de professionals del Llenguadoc-Rosselló, Migdia Pirineus, Aragó i Catalunya al Principat d’Andorra, a l’auditori de Les Escaldes-Engordany, amb una gran participació, més de setanta professionals i la presentación de 13 projectes transfronterers.

 

TOGETHER DIFERENT COLOURS -2011-2012-

Programa de Cooperació cultural amb Turquia, un país candidat a formar part de la Unió Europea que ha trobat a Catalunya, a través de FUSIC, una oportunitat per aprendre a gestionar projectes culturals de dinamització en territoris de característiques singulars, ja sigui per la seva llengua pròpia, no estatal, per tractar-se d’espais naturals protegits o per la riquesa del seu patrimoni artístic material o immaterial.

 

LO FESTENAL -2012-

Dintre de l’espai interregional s’ha posat en marxa la primera edició d’una fira professional d’arts escèniques, música, teatre, dansa, circ, etcètera, a Tolosa de Llenguadoc, que faciliti els intercanvis artístics i professionals en el sector de la cultura, seguint el model català de fires professionals en aquest àmbit. Un nou mercat d’espectacles en viu al sud de França per obrir nous mercats per a la música produïda als països de llengua i cultura catalanes en una nova dinámica transfronterera.