La Fundació Societat i Cultura és una entitat privada promotora de la cultura catalana dintre i fora de Catalunya. Constituïda a Barcelona i inscrita al registre de fundacions amb el número 203 sota el Protectorat de la Generalitat de Catalunya per resolució del Conseller de Justícia del 18 d’octubre del 1985.

El patronat
Els fundadors, tal com estableix la llei catalana de fundacions, varen nomenar un Patronat constituït per un grup de personalitats significatives en l’àmbit de la cultura i els serveis socials a fi que vetllessin pel desenvolupament correcte de llur voluntat fundacional expressada en els Articles 6, 7 i 8 del Títol II “Objecte i Finalitats de la Fundació” dels Estatuts.

Els destinataris
Els nostres interlocutors són les institucions públiques i entitats privades que organitzen programes culturals.

Els serveis que oferim
La producció i la difusió de recursos artístics, la gestió de programes d’activitats i serveis culturals adreçats al públic. A més fem assessorament, programació de sales i de temporades, disseny de festivals, cursos de formació, projectes i plans d’acció cultural.

L’equip FUSIC
Som un equip de professionals en la gestió i la realització de pogrames d’activitats, especialment en l’àmbit de les arts escèniques i la promoció de la cultura catalana.